Laatste update: woensdag 23 mei 2018

In deze Privacyverklaring lees je hoe Booosters B.V. omgaat met informatie die verzameld wordt via de website www.booostersforjobs.nl. In deze verklaring lees je wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en gebruiken en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Voor vragen over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@booostersforjobs.nl.

Gebruikersgegevens

Booosters B.V. respecteert de privacy van haar klanten/bezoekers en de privacy van hun gegevens. Je behoud alle rechten op gegevens die je aan ons verstrekt. Aan booostersforjobs.nl verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij verkopen, verhuren of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Als je je wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de naam en het e-mailadres om je de nieuwsbrief te versturen. Je kunt er voor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op de uitschrijflink in het e-mailbericht te klikken. Je kunt te allen tijde aangeven via info@booostersforjobs.nl dat je bepaalde informatie niet meer wenst te ontvangen.

Gegevensverzameling

Booosters B.V. verzameld de e-mailadressen, bedrijfsinformatie en bepaalde persoonlijke informatie (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan zoals het versturen van een e-mail of het invullen van een formulier op de website. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij je opvragen door velden in formulieren en deze vervolgens opslaan en verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Website

We verzamelen informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • IP-adres
 • Geo-locatie
 • Browsergegevens

Wij kunnen informatie over jou ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken zoals LinkedIn en kunnen deze gegevens samenvoegen met informatie die wij al over jou hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens en het bieden van content die interessant voor jou kan zijn.

Gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren en documenten. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de website van Booosters B.V. te verbeteren. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren en verhelpen. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, tenzij wanneer we jouw toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure;
 • wanneer wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of jouw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
 • het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving;
 • als Booosters B.V. betrokken is bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, in welk geval je wordt ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website over een verandering in eigenaarschap of gebruik van jouw persoonlijke informatie, evenals keuzes die je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

 • Up-to-date virus scans
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden volgens strikt beleid.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Boosters B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Wij moedigen je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

Cookies en andere volgtechnologieën

Booostersforjobs.nl en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies om analyses te maken van gebruikerstrends en de website beter te laten functioneren. Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je naar ons cookie statement.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten over jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzageJe kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar info@booostersforjobs.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.
 • Recht op rectificatieJe kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, aan te passen. Stuur je verzoek naar info@booostersforjobs.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.
 • Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, te verwijderen. Stuur je verzoek naar info@booostersforjobs.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.
 • Recht op beperking van de verwerkingJe kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar info@booostersforjobs.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.
 • Recht van bezwaarJe kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@booostersforjobs.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Intrekken toestemming

Als je Booosters B.V. toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kun je deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken. Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer Booosters B.V. verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen jouw informatie bewaren zo lang als nodig is om jou diensten te verlenen, aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij je via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

Vragen

Vragen over deze Privacyverklaring mag je stellen door een e-mail te sturen naar info@booostersforjobs.nl.